Nasz stażysta to Twój idealny pracownik

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od 1 maja 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku realizuje Projekt pn.: „NASZ STAŻYSTA TO TWÓJ IDEALNY PRACOWNIK”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki rozwoju” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest podniesienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych oraz doświadczenia praktycznego poprzez organizację i przeprowadzenie wysokiej jakości staży krajowych i zagranicznych dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, Kierunków:

  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (102 osoby)
  • Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami (46 osób)

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

  • 127 studentów, którzy podniosą kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejetności praktycznego wykorzystania wiedzy w ramach 3 miesięcznych staży krajowych
  • 18 studentów, którzy podniosą kompetencje zawodowe, interpersonalne i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w ramach 3 miesięcznych staży zagranicznych
  • 146 studentów, którzy podniosą kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 680 252,96 PLN, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 499 778,47 PLN.

W RAMACH PROJEKTU ZREALIZOWANE BĘDĄ:

  • 3 miesięczne staże krajowe
  • 3 miesięczne staże zagraniczne

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: lic. Ewa Siwek